خدمات تخصصی

طب سنتی ایرانی بخشی از طب مکمل (جایگزین) یعنی طب طبعی یا کل نگر است؛ مجموعه‌ای از روش‌های تشخیصی و درمانی که مبنای آن حفظ سلامتی انسان و پیشگیری از بیماری است و سپس درمان. در واقع در طب سنتی به بیماری‌ها و مشکلات سلامتی انسان نگاه ریشه‌ای و اصولی می‌شود. یکی از روش های درمانی طب سنتی ایران استفاده از اعمال یداوی است که شامل حجامت ، بادکش ، دلک یا همان ماساژ ، تنقیه ، فصد ، زالو اندازی ، طب سوزنی و ناف گیری می شود. در این صفحه با مراکز تخصصی ارائه کننده این خدمات آشنا خواهید شد.