خاورمیانه

  • تاریخچه طب گیاهی

    نویسندگان سید علی ضیایی چکیده  اولین استفاده از گیاهان دارویی در خاورمیانه و مربوط به عصر پارینه سنگی است. مسافران…

    بیشتر بخوانید »