download exam-icon exam-image exam-typo food-icon food-image food-typo magazine-icon magazine-image magazine-typo recipe-icon recipe-image recipe-typo tabaye-logo-outline tabib-icon tabib-image tabib-typo tajrobe-icon tajrobe-image tajrobe-typo

تقویت کبد و معده

ebrahimtavalloli

استفاده از خاکشیر (2 قاشق)+ترنجبیل(2 قاشق)+عرق کاسنی در صبح ناشتا به تقویت کبد و معده کمک میکنه
امتحان کنید اگر نتیجه داد ما رو دعا کنید!

۰

نظرات: