download exam-icon exam-image exam-typo food-icon food-image food-typo magazine-icon magazine-image magazine-typo recipe-icon recipe-image recipe-typo tabaye-logo-outline tabib-icon tabib-image tabib-typo tajrobe-icon tajrobe-image tajrobe-typo

عسل طبیعی (رس کننده)

akhoundzade

من در مورد خواص عسل طبیعی روی اعصاب و روان معجزات و خواصی مشاهده کرده ام که بی نظیر بوده و مسیر زندگی ام را تغییر داده است.
پیشنهاد می کنم دوستان، به فکر خرید عسل های روان و حرارت دیده موجود در بازار نباشند..... عسل های بازار اکثرا همه شفاف هستند و هوش و عقل بیننده را می ربایند. لازم است بعد از مطالعات فراوان به این حقیقت در مورد عسل اشاره کنم: که اگر رس کردن عسل را به چشمتان نبینید هرگز آن را نخرید. رس کردن یعنی عسل بعد از مدتی تحت فرایند طبیعی اش به طور یکپارچه یا جزئی شروع به شکرک می کند که عسل را از شفافیت به کدر بودن تغییر می دهد. البته شکرک زدن یعنی حالت بلورهای بزرگ که اغلب بر سر مربا ها می آید منظورم نیست.
بلکه حالتی است که عسل را به شکل روغنی تر تبدیل می کند. و روی حرارت دست آب می شود.

۱

نظرات:
کاسب
باسلام...اینجانب محقق وپژوهشگر عسل هستم.باید عرض کنم رس کردن عسها نشانگر سالم بودن وحرارت ندیدن عسل است.همچنین وجو انزیم دیاستاز که بوسیله زنبور به شهد اضافه میشود نیز عاملی دیگر در رس کردن عسل است.برای دریافت اطلاعات بیشتر از وبلاگ ما دیدن فرمایید:www.organichoney.blogfa.com