پیج اینستاگرام طبایع

مقالات علمی طب سنتی ایران

کشور پهناور ایران وارث دو میراث گرانقدر است یکی میراث ارزشمند تنوع زیستی و دیگری گنجینه گرانقدری از دانش و کتب طب سنتی. گنجینه ارزشمند طب سنتی بومی به عنوان میراث فرهنگی و معنوی و دانش نانوشته مردم این سرزمین که ارتباط تنگاتنگ و جدایی ناپذیر بین انسان و طبیعت است باید در کنار تنوع زیستی حفظ و مورد استفاده علمی قرار گیرد. در واقع این دو میراث (مادی و معنوی) مکمل هم بوده و استفاده از دانش طبِ سنتی بومی می‌تواند کمک قابل توجهی به بهره‌برداری از ذخایر ارزشمند ثروت زیست شناختی نماید. در همین راستا مجموعه طبایع با هدف ترویج فرهنگ استفاده از دانش موجود در مقالات علمی طب سنتی ایرانی معاصر که حاصل دانش آموختگان دانشکده های تخصصی طب سنتی کشور است، صفحه جستجو و دانلود مقالات طب سنتی را راه اندازی کرده است.

«بویایی و باروری» مرور مقایسه ای طب سنتی ایرانی و طب امروزی

نویسندگان مریم نکولعل تک, سودابه بیوس, مژگان تن ساز, رقیه مصلح چکیده مقدمه: اگرچه بویایی انسان ضعیف تر از دیگر پستانداران است، همین بویایی ضعیف دنیای بزرگی است که ارتباطات شگفت انگیزی با دیگر قسمت های بدن از جمله سیستم

“ماءالجبن” دارویی در طب سنتی ایران

نویسندگان امیرسعید حسینی , محمد آزادبخت , محمد یوسف پور چکیده طب سنتی ایرانی ، جسم انسان را ترکیبی از موادی به نام اخلاط میشناسد که تغییر در مقدار ( کمیت ) و چگونگی ( کیفیت ) آنها می تواند