تقویم حجامت

ضرورت و اهمیت حجامت
در باب اهمیت حجامت همین بس که پیامبر اسلام (ص)، انجام حجامت و خون گیری را از سنت های انبیای الهی دانسته اند و حکمای طب سنتی مانند ذکریای رازی، سید اسماعیل جرجانی، زهراوی و … نیز همگی از حجامت به عنوان روشی درمانی در انواع بیماری ها نام برده‌اند
درباره تقویم حجامت
سالنامه یا تقویم حجامت که در ادامه مشاهده می‌کنید، با توجه به برخی منابع در دسترس تهیه شده است و بنابر گفته مرحوم مجلسی معلوم نیست ماه‌های شمسی و رومی وارده در روایات با آنچه امروزه مرسوم است، تطابق داشته باشد. در صورت ضرورت انجام حجامت در ایّام قمر در عقرب یا ایّام نامناسب دیگر، سه توصیه مهم یعنی قرائت آیة الکرسی، سه بار طلب خیر از خداوند متعال و ذکر شریف صلوات فراموش نشود. پرداخت صدقه و قرائت سوره های شریف معوّذتین هم می تواند توصیه های مقبولی باشند.
چند توصیه مهم
حجامت یک روش درمانی موثر در طب ایرانی است، اما انجام خودسرانه آن بدون بررسی طبیب متخصص می تواند آسیب های جدی به همراه داشته باشد. به جای تبلیغ گسترده حجامت در ایّام حزیران، ایّام دیگری که در احادیث شریف ذکر شده و دارای سندیت قوی تر و توجیه علمی مناسب تری هستند را ملاک قرار دهید. به عزیزانی که قصد انجام حجامت در این روزها را دارند یادآوری کنید که هم استناد این احادیث به حضرات معصومین علیهم السلام قطعی نیست و هم تعیین دقیق روزهای مذکور در روایت ممکن نیست. لذا بهتر است هم حجامت کننده و هم حجامت شونده به نیت تقرّب و رجاءً اقدام به حجامت کند. با برنامه ریزی و زمان بندی مناسب طوری عمل کنید که قواعد صحیح اجرای حجامت در این دو روز به خوبی رعایت شود و ازدحام مراجعین باعث نقض ملزومات علمی انجام حجامت و واجبات تکریم مراجعین نگردد
راهنمای تقویم
روزهای مناسب برای حجامت شامل روزهای 12 تا 15، روزهای 17،19،21 و پنجشنبه آخر هر ماه قمری می‌شود. روزهای خاص و ویژه برای حجامت شامل 1. روزهای 7 و 14 ماه رومی حزیران که بنابر بعضی تقویم ها، مطابق 30 خرداد و 6 تیر و بنابر برخی تقویم ها، مصادف با 29 خرداد و 5 تیر است. امسال روزهای 30 خرداد و 6 تیر مصادف با جمعه هستند ولذا بهتر است از حجامت در این روزها اجتناب شود. 2. اولین سه شنبه ماه رومی آذار (26 اسفند ماه) و 3. روزهای سه شنبه ای که مصادف با 17، 19 یا 21 ماه قمری می شود. در صورت تداخل روزهای مناسب و نامناسب بهتر است حجامت به موارد ضروری محدود شود. روزهای نامناسب برای حجامت شامل 1. روزهای جمعه 2. روزهای چهارشنبه 3. ماه مبارک رمضان و 4. ماه رومی کانون اول (از 23 آذر تا 23 دی) می شود.
آزمون مزاج شناسی
حجامت یکی از روش‌های توصیه شده در طب سنتی است که آثار اعجاب انگیزی در سلامت افراد دارد، اما شناخت مزاج افراد قبل از حجامت و تیغ کشیدن از اهمیت زیادی برخوردار است. برای همین به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام حجامت مزاج خود را بشناسید. از طریق لینک زیر می‌توانید وارد آزمون مزاج شناسی طبایع شوید.

فصل بهار

فروردین ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۰۱/۰۱جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۱/۰۲شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۰۳یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۰۴دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۰۵سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۰۶چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۱/۰۷پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۰۸جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۱/۰۹شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۱۰یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۱۱دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۱۲سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۱۳چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۱/۱۴پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۱۵جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۱/۱۶شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۱۷یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۱۸دوشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۱/۱۹سه شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۱/۲۰چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۱/۲۱پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۱/۲۲جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۱/۲۳شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۱/۲۴یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۲۵دوشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۱/۲۶سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۲۷چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۱/۲۸پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۲۹جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۱/۳۰شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۱/۳۱یکشنبهروز عادیروز عادی

اردیبهشت ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۰۲/۰۱دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۰۲سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۲/۰۴پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۲/۰۵جمعهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز جمعه
۱۳۹۹/۰۲/۰۶شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷یکشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۰۸دوشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹سه شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۱۰چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۲/۱۱پنجشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۱۲جمعهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز جمعه
۱۳۹۹/۰۲/۱۳شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴یکشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۱۵دوشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۱۶سه شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۱۷چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز چهارشنبه,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۲/۱۸پنجشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۲/۱۹جمعهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز جمعه
۱۳۹۹/۰۲/۲۰شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۲/۲۱یکشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۲۲دوشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۲/۲۳سه شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۲۴چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز چهارشنبه,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۲/۲۵پنجشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۲۶جمعهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز جمعه
۱۳۹۹/۰۲/۲۷شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۲۸یکشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۲۹دوشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۳۰سه شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز عادی
۱۳۹۹/۰۲/۳۱چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز چهارشنبه

خرداد ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۰۳/۰۱پنجشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان
۱۳۹۹/۰۳/۰۲جمعهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان,روز جمعه
۱۳۹۹/۰۳/۰۳شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رمضان
۱۳۹۹/۰۳/۰۴یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۰۵دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۰۶سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۰۷چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۳/۰۸پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۰۹جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۳/۱۰شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۱۱یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۱۲دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۱۳سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۱۴چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۳/۱۵پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۳/۱۶جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۳/۱۷شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۳/۱۸یکشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۳/۱۹دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۲۰سه شنبهروز خاص و ویژه حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۳/۲۱چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۳/۲۲پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۳/۲۳جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۳/۲۴شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۳/۲۵یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۲۶دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۲۷سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۳/۲۸چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۳/۲۹پنجشنبهروز خاص و ویژه حجامتماه رومی حریزان
۱۳۹۹/۰۳/۳۰جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه,ماه رومی حریزان
۱۳۹۹/۰۳/۳۱شنبهروز عادیروز عادی

فصل تابستان

تیر ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۰۴/۰۱یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۰۲دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۰۳سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۰۴چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۰۵پنجشنبهروز خاص و ویژه حجامتماه رومی حریزان
۱۳۹۹/۰۴/۰۶جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه,ماه رومی حریزان
۱۳۹۹/۰۴/۰۷شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۰۸یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۰۹دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۱۰سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۱۱چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۱۲پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۱۳جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۴/۱۴شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۴/۱۵یکشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۴/۱۶دوشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۴/۱۷سه شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۴/۱۸چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۱۹پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۴/۲۰جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۴/۲۱شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۴/۲۲یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۲۳دوشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۴/۲۴سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۲۵چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۴/۲۶پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۴/۲۷جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۴/۲۸شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۲۹یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۳۰دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۴/۳۱سه شنبهروز عادیروز عادی

مرداد ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۰۵/۰۱چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۰۲پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۰۳جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۵/۰۴شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۰۵یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۰۶دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۰۷سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۰۸چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۰۹پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۱۰جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۵/۱۱شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۱۲یکشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۵/۱۳دوشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۵/۱۴سه شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۵/۱۵چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۵/۱۶پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۱۷جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۵/۱۸شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۱۹یکشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۵/۲۰دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۲۱سه شنبهروز خاص و ویژه حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۵/۲۲چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۲۳پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۲۴جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۵/۲۵شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۲۶یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۲۷دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۲۸سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۵/۲۹چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۵/۳۰پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۵/۳۱جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه

شهریور ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۰۶/۰۱شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۰۲یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۰۳دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۰۴سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۰۵چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۰۶پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۰۷جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۶/۰۸شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۰۹یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۱۰دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۱۱سه شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۶/۱۲چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۶/۱۳پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۶/۱۴جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۶/۱۵شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۱۶یکشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۶/۱۷دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۱۸سه شنبهروز خاص و ویژه حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۶/۱۹چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۰پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۶/۲۱جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۶/۲۲شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۲۳یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۲۴دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۲۵سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۶/۲۷پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۶/۲۸جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۶/۲۹شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۳۰یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۶/۳۱دوشنبهروز عادیروز عادی

فصل پاییز

مهر ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۰۷/۰۱سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۰۲چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۷/۰۳پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۰۴جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۷/۰۵شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۰۶یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۰۷دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۰۸سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۰۹چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۷/۱۰پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۷/۱۱جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۷/۱۲شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۷/۱۳یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۱۴دوشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۷/۱۵سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۱۶چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۷/۱۷پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۱۸جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۷/۱۹شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۲۰یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۲۱دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۲۲سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۲۳چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۷/۲۴پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۷/۲۵جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۷/۲۶شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۲۷یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۲۸دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۲۹سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۷/۳۰چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه

آبان ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۰۸/۰۱پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۰۲جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۸/۰۳شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۰۴یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۰۵دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۰۶سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۰۷چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۸/۰۸پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۸/۰۹جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۸/۱۰شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۸/۱۱یکشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۸/۱۲دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۱۳سه شنبهروز خاص و ویژه حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۸/۱۴چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۸/۱۵پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۸/۱۶جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۸/۱۷شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۸/۱۸یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۱۹دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۲۰سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۲۱چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۸/۲۲پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۸/۲۳جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۸/۲۴شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۲۵یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۲۶دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۲۷سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۲۸چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۸/۲۹پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۸/۳۰جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه

آذر ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۰۹/۰۱شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۹/۰۲یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۹/۰۳دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۹/۰۴سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۹/۰۵چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۹/۰۶پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۹/۰۷جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۹/۰۸شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۹/۰۹یکشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۹/۱۰دوشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۹/۱۱سه شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۹/۱۲چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۹/۱۳پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۹/۱۴جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۹/۱۵شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۹/۱۶یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۹/۱۷دوشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۹/۱۸سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۹/۱۹چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۹/۲۰پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۰۹/۲۱جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۰۹/۲۲شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۰۹/۲۳یکشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۰۹/۲۴دوشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۰۹/۲۵سه شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۰۹/۲۶چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,ماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۰۹/۲۷پنجشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۰۹/۲۸جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه,ماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۰۹/۲۹شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۰۹/۳۰یکشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول

فصل زمستان

دی ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۱۰/۰۱دوشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۰۲سه شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۰۳چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,ماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۰۴پنجشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۰۵جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه,ماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۰۶شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۰۷یکشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۰/۰۸دوشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۰/۰۹سه شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۰/۱۰چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,ماه رومی کانون اول,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۰/۱۱پنجشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۱۲جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه,ماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۱۳شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۱۴یکشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۰/۱۵دوشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۱۶سه شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۰/۱۷چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,ماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۱۸پنجشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۱۹جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه,ماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۲۰شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۲۱یکشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۲۲دوشنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۲۳سه شنبهروز نامناسب برای حجامتماه رومی کانون اول
۱۳۹۹/۱۰/۲۴چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۱۰/۲۵پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۰/۲۶جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۱۰/۲۷شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۰/۲۸یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۰/۲۹دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۰/۳۰سه شنبهروز عادیروز عادی

بهمن ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۱۱/۰۱چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۰۲پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۰۳جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۱۱/۰۴شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۰۵یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۰۶دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۰۷سه شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۱/۰۸چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۱/۰۹پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۱/۱۰جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۱۱/۱۱شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۱۲یکشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۱/۱۳دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۱۴سه شنبهروز خاص و ویژه حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۱/۱۵چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۱۶پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۱/۱۷جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۱۱/۱۸شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۱۹یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۲۰دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۲۱سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۲۲چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۲۳پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۱/۲۴جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۱۱/۲۵شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۲۶یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۲۷دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۲۸سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۱/۲۹چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۳۰پنجشنبهروز عادیروز عادی

اسفند ماه

تاریخروزوضعیتمناسبت
۱۳۹۹/۱۲/۰۱جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۱۲/۰۲شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۰۳یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۰۴دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۰۵سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۰۶چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۲/۰۷پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۲/۰۸جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۱۲/۰۹شنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۲/۱۰یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۱۱دوشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۲/۱۲سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۱۳چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه,روز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۲/۱۴پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۱۵جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۱۲/۱۶شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۱۷یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۱۸دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۱۹سه شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۲۰چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۱۲/۲۱پنجشنبهروز مناسب برای حجامتروز خاص ماه قمری
۱۳۹۹/۱۲/۲۲جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
۱۳۹۹/۱۲/۲۳شنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۲۴یکشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۲۵دوشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۲۶سه شنبهروز خاص و ویژه حجامتماه رومی آذار
۱۳۹۹/۱۲/۲۷چهارشنبهروز نامناسب برای حجامتروز چهارشنبه
۱۳۹۹/۱۲/۲۸پنجشنبهروز عادیروز عادی
۱۳۹۹/۱۲/۲۹جمعهروز نامناسب برای حجامتروز جمعه
error: