عرقیجات

اصلاح الگوی تغذیه، پایه و مبنای تمام توصیه های طب سنتی ایرانی است. بسیاری از داروها در طب ایرانی مبتنی بر خواص خوراکی ها و مواد طبیعی ساخته شده و بسیاری از پرهیزات پزشکان طب سنتی با شناخت قواعد طبی حول خواص، مزایا و معایب هر یک از خوراکی ها شکل گرفته است. در ادامه با خواص انواع عرقیجات در طب سنتی آشنا خواهید شد.

خواص و مزاج عرق بابونه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق بابونه این گونه آمده است که: عرق بابونه در طب سنتی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق بادرنجبویه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق بادرنجبویه این گونه آمده است که: دارای طبیعتی گرم است. تقویت کننده…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق بومادران در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق بومادران این گونه آمده است که: این عرق در طب سنتی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق بهار نارنج در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق بهار نارنج این گونه آمده است که: طبیعت عرق بهار نارنج …

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق کاسنی در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق کاسنی این گونه آمده است که: طبیعت عرق گیاه دارویی کاسنی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق پونه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق پونه این گونه آمده است که: عرق پونه در طب سنتی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق شاهتره در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق شاهتره این گونه آمده است که: عرق شاه تره در طب…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق خارخاسک در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق خارخاسک این گونه آمده است که: طبع خارخاسک در طب سنتی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق خارشتر در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق خارشتر این گونه آمده است که: طبع عرق خارشتر در طب…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق رازیانه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق رازیانه این گونه آمده است که: طبیعت عرق رازیانه در طب…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گلاب در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج گلاب این گونه آمده است که: موجب گرمی مغز می شود در…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق نعنا در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق نعنا این گونه آمده است که: طبع عرق نعنا در طب…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق هل در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق هل این گونه آمده است که: طبع عرق هل در طب سنتی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق یونجه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق یونجه این گونه آمده است که: طبع عرق یونجه در طب سنتی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق اسطوخودوس در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق اسطوخودوس این گونه آمده است که: طبیعت عرق اسطوخودوس، در طب…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق آویشن در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق آویشن این گونه آمده است که: عرق آویشن بنابر نظر اطبای…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج عرق بیدمشک در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج عرق بیدمشک این گونه آمده است که: مزاج عرق بیدمشک، در طب…

بیشتر بخوانید »