مقالات علمی

تعیین سطح آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه ‌های علوم پزشکی شهر تهران در خصوص روش ‌های طب سنتی، تابستان سال ۱۳۸۸

نویسندگانعلی دواتی ،  فرهاد جعفری ،  سارا مشهدی فراهانی
چکیده

زمینه و هدف: طب سنتی از شیوه‌ های درمانی رایج در ایران است که بنا به دلایلی کمتر مورد توجه پزشکان قرار گرفته است. بر همین اساس در این مطالعه سطح آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه‌ های علوم پزشکی شهر تهران در‌ خصوص روش ‌های طب سنتی ارزیابی گردید.

روش بررسی: این مطالعه به ‌صورت توصیفی – مقطعی (Cross-Sectional)، بر روی دانشجویان پزشکی شهر تهران در تابستان سال ۱۳۸۸ انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه طراحی‌ شده توسط محقق بود که طی یک مطالعه مقدماتی، روایی و پایایی آن تایید گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون‌ های کای‌ دو و همبستگی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ‌ها: در این مطالعه، میانگین سن دانشجویان ۲۴.۷۱±۲.۲۲ سال بود. %۳۸.۳ افراد مذکر و مابقی مونث بودند. ۳۹ نفر (۱۳%) دانشجویان دوره‌ های طب سنتی را گذرانده بودند. آگاهی و نگرش دانشجویان به ترتیب در ۶۰% و %۸۴.۳ موارد در سطح متوسط قرار داشت، و بین سطح نگرش و آگاهی با هیچ‌ یک از متغیرهای مورد بررسی ارتباط معنی ‌داری وجود نداشت.

نتیجه ‌گیری: با وجود اطلاعات متوسط دانشجویان پزشکی از طب سنتی، تمایل به یادگیری آن قابل توجه است و زمینه مناسبی نیز برای متولیان امر وجود دارد؛ تا با گنجاندن این مباحث در دروس معمول پزشکی، تغییر مناسب در روند درمان بیماران ایجاد گردد

لینک دانلود مقالهتعیین سطح آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه ‌های علوم پزشکی شهر تهران در خصوص روش ‌های طب سنتی، تابستان سال ۱۳۸۸
عنوان نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ،   پاییز ۱۳۹۰
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)
برچسب ها
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن