مقالات علمی

پیروی از رفتارهای سنتی بعد از زایمان و برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان گنبدکاووس

نویسندگان فاطمه عبدالهی ، جمشید یزدانی چراتی ، سلما غزلچه
چکیده

سابقه و هدف: مادران دوران زایمان و پس از آن را در زمینه فرهنگی خاص خود، یعنی آداب و رسوم، باورهای فرهنگی، مذهبی و ارزش های رایج حاکم بر جامعه تجربه می کنند. هدف از این مطالعه تعیین رفتارهای سنتی بعد زایمان و تاثیر مولفه های دموگرافیک، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی بر انجام آن است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی بوده که در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان گنبد کاووس دو ماه بعد از زایمان (مرداد تا مهر۱۳۹۳) انجام شده است (۳۰۵ نمونه). ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصه های دموگرافیک، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سوالات مربوط به رفتارهای سنتی دوره نفاس بود. پرسشنامه شامل چهار بخش: رفتارهای عمومی ، رفتارهای مادری ، رفتارهای تغذیه ای و رفتارهای مربوط به کودک بود. نظر مادر با پاسخ های بله یا خیر مشخص شده و در پایان مجموع نمرات (حداقل صفر حداکثر۳۹) در سه سطح کم، متوسط و زیاد طبقه بندی شد. داده ها با استفاده از روش های آمارتوصیفی شامل فراوانی، میانگین ، انحراف معیارو نیز آزمون های کای دوو آزمون رگرسیون لجستیک توصیف و تحلیل شد.

یافته ها: از ۳۰۵ مادر مورد بررسی، اکثر آنان چندزا (۸۰/۶۲) با میانگین سنی ۶۳/۶±۸/۲۶ سال بودند. میانگین مجموع رفتارهای سنتی در نمونه های مورد مطالعه ۸۵/۴ ±۴۸/۲۶ (حداقل ۱۲، حداکثر ۳۵) بود. ۹/۷ درصد زنان رفتارهای سنتی کم، ۷/۵۸ درصد متوسط و ۴/۳۳ درصد زیاد را گزارش کردند. آزمون ازمون لوجستیک چند طرفه نشان داد زنان با نژاد ترکمن که در خانواده های گسترده زندگی می کنند نسبت به زنان از دیگر قومیت ها که در خانواده های هسته ای زندگی می کنند از رفتارهای سنتی بیشتری پیروی می کنند.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد رفتارهای سنتی در دوران بعد زایمان به خصوص در زنان از قومیت ترکمن شایع است. این نتیجه تایید می کند زنان دوران بارداری و پس از زایمان را بر اساس عقاید، باورها و آداب و رسو م خود تجربه می کنند

لینک دانلود مقاله پیروی از رفتارهای سنتی بعد از زایمان و برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان گنبدکاووس
عنوان نشریه نشریه طب سنتی اسلام و ایران  ،  زمستان ۱۳۹۴
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)

مشاوره دکتر طبایع

همراهان گرامی طبایع می توانند برای تشخیص مزاج و انجام مشاوره تخصصی به لینک زیر مراجعه نمایند...

ورود به سامانه

فروشگاه محصولات سالم

برای خرید محصولات سالم و طبیعی طب سنتی به فروشگاه کنجد زیر نظر سایت طبایع مراجعه نمایید...

فروشگاه کنجد

اپلیکیشن جامع طبایع

برنامه موبایل اندروید طبایع با امکانات بسیار آماده شد! جهت آشنایی با اپلیکیشن و دانلود به لینک زیر بروید...

دانلود برنامه
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *