پیج اینستاگرام طبایع

دسته: گیاهان دارویی

در این صفحه مزاج و طبع تمام گیاهان دارویی متداول قابل مشاهده است. گیاهان با مزاج سرد و خشک برای دموی مزاج ها مفید و برای سوداوی مزاج ها مضر است. گیاهان دارویی با طبع گرم و خشک برای بلغمی مزاج ها مفید و برای صفراوی مزاج ها مضر است. گیاهان با طبع گرم و تر برای سوداوی مزاج ها مفید و برای دموی مزاج ها مضر است. گیاهان دارویی با مزاج سرد و تر برای صفراوی مزاج ها مفید و برای بلغمی مزاج ها مضر است. نکته بسیار مهم در مصرف این گیاهان همانطور که از اسمشان پیداست (دارویی) این است که نباید بدون تجویز طبیب حاذق آن را مصرف نمود. بسیار از گیاهان دارویی برای گروه های حساس مثل کودکان و زنان باردار یا افراد سالمند مضر است. همچنین طریقه مصرف آن نیز بسیار مهم است.

1 2 5 6

پیشنهاد ویژه!

آنلاین | رایگان | پیشرفته