مقالات علمی

تعیین سطح آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در خصوص روش های طب سنتی

نویسندگانفرهاد جعفری ، سارا مشهدی فراهانی  ، علی دواتی
چکیده

زمینه و هدف: طب سنتی از شیوه های درمانی رایج در ایران است که بنا به دلایلی کمتر مورد توجه پزشکان قرار گرفته است. بر همین اساس در این مطالعه سطح آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در خصوص روش های طب سنتی ارزیابی گردید.

روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی (Cross-Sectional)، بر روی دانشجویان پزشکی شهر تهران در تابستان سال ۱۳۸۸ انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه طراحی شده توسط محقق بود که طی یک مطالعه مقدماتی، روایی و پایایی آن تایید گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون های کای دو و همبستگی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: در این مطالعه، میانگین سن دانشجویان ۲۲/۲±۷۱/۲۴ سال بود. ۳/۳۸% افراد مذکر و مابقی مونث بودند. ۳۹ نفر (۱۳%) دانشجویان دوره های طب سنتی را گذرانیده بودند. آگاهی و نگرش دانشجویان به ترتیب در ۶۰% و ۳/۸۴% موارد در سطح متوسط قرار داشت، و بین سطح نگرش و آگاهی با هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی ارتباط معنی داری وجود نداشت.

نتیجه گیری: با وجود اطلاعات متوسط دانشجویان پزشکی از طب سنتی، تمایل به یادگیری آن قابل توجه است و زمینه مناسبی برای متولیان امر وجود دارد؛ تا با گنجاندن این مباحث در دروس معمول پزشکی، تغییر مناسب در روند درمان بیماران ایجاد گردد.

لینک دانلود مقالهتعیین سطح آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در خصوص روش های طب سنتی، تابستان سال ۱۳۸۸
عنوان نشریهنشریه دانشگاه علوم پزشکی قم ،  شماره۳
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)
برچسب ها
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن