بیماری هاروح و روانوسواس

پیشگیری و درمان وسواس در پزشکی جدید

معرفی بیماری وسواس و علائم آن و ارائه راهکارهای درمانی پزشکی جدید

وسواس چیست؟

وسواس نوعی بیماری اضطرابیست که در دو نوع ذهنی و عملی در مورد صحیح ، دقیق و کامل انجام شدن کارهای جزئی به طور افراطی که باکمال گرایی همراه است. این بیماری مزمن بوده و گاهی تا جایی پیش می رود که شخص کار های اصلی خود را رها کرده و منطق، کارآمد بودن و انعطاف پذیری خود را از دست می دهد. روش های درمان وسواس مانند سایر بیماری های روانشناسی دارای دو روش رفتار درمانی و درمان توسط داروست. وسواس می تواند خود عامل به وجود آورنده سایر بیماری های روانشناسی مانند اضطراب، استرس و… باشد.

بیشتر بخوانید
آشنایی با بیماری ها و روش های درمانی آنها

روش های درمان وسواس از نظر پزشکی مدرن چیست؟

خویشتن یاری

 •  خود را در معرض افکار مشکل زا قرار دهید، ممکن است به نظر عجیب برسد اما این یک راه کنترل بیشتر این افکار است. آنها را ضبط کرده ودوباره به آن گوش دهید،یا از آنها یادداشت بردارید ودوباره آنها را بخوانید. لازم است این کار را بطور منظم و روزانه نیم ساعت انجام دهید تا وقتی که اضطرابتان کاهش یابد.
 •  در مقابل رفتار جبری مقاومت کنید، نه افکار وسواس.
 •  برای کاهش اضطراب خود الکل مصرف نکنید.
 •  اگر افکارتان شامل مشغولیات ذهنی مرتبط با اعتقاد یا مذهبتان است گاهی صحبت با یک رهبر مذهبی برای کمک به مسئله چنانچه مشکل OCD  در میان باشد،می تواند مفید باشد.
 •  با یکی از گروههای حمایت کننده تماس بگیرید یا به پایگاههی اینترنتی فهرست شده در آخر این جزوه مراجعه کنید.
 • یکی از کتابهای خود یاری مانند یکی از عناوین مندرج در آخر این جزوه را تهیه کنید.

کسب کمک

درمان رفتاری شناختی (CBT) دو نوع درمان رفتاری شناختی برای درمان بیماری وسواسی جبری (OCD)  وجود دارد: مواجهه و پیشگیری از پاسخ عملی (ERP)  و درمان شناختی.   ERP  (مواجهه و پیشگیری از پاسخ عملی)

این روشی برای توقف تقویت دو جانبه رفتارهای وسواسی و اضطرابهای ماست.ما می دانیم اگر شما به مدت طولانی در یک موقعیت استرس زا باقی بمانید بتدریج به آن عادت کرده،اضظراب شما ازبین می رود. بنابراین شما با موقعیتی که از ان هراس دارید رودرو می شوید. اما در عین حال انجام امور جبری تکراری مانند چک کردن مداوم یا تمیز کردن(پیشگیری از پاسخ عملی)را متوقف می کنید ومنتظر می شوید تا اضطراب از شما دور شود. معمولا بهتر است این کار را قدم به قدم انجام دهید.

 •  فهرستی از تمام چیزهایی که در حال حاضر از آنها می ترسید یا اجتناب می کنید را تهیه کنید.
 •  تمام موقعیتها یا افکاری که کمتر از همه شما را می ترسانند را در انتهای فهرست قرار دهیدو بدترینها را در ابتدای آن.
 •  سپس از انتها شروع کرده و به سمت ابتدای فهرست بیایید و سعی کنید یک به یک به حل آنها بپردازید. به مورد بعدی صعود نکنید مگر انکه به قبلی به طور کامل چیره شده باشید.این کار باید روزانه و لا اقل یکی دو هفته انجام پذیرد.هر بار لازم است شما این کار را تا وقتی انجام دهید که مدت زمان اضطرابتان را به کمتر از نصف زمانی   که در بدترین حالت طول می کشد کاهش دهید – حدود ۶۰-۳۰ دقیقه برای شروع.

روش ثبت مقیاس

ثبت مقیاسی از اینکه اضطرابتان هر ۵ دقیقه به چه میزان است. (مثلا  صفر برای بدون ترس تا ۱٠ برای ترس شدید)خواهید دید احساس ترس چطور افزایش یافته و بعد کاهش می یابد. شما می توانید برخی مراحل را با درمانگر خود تمرین کنید. ولی اکثر اوقات بایستی این کار را در محیطی که در آن احساس راحتی می کنید و به تنهایی انجام دهید. مهم است به یاد داشته باشید که شما نیاز ندارید از تمام اضطرابتان خلاصی یابید بلکه فقط تا میزانی که احساس بهتری کنید . به یاد داشته باشید که اضطرابتان:

 •  نا خوشایند است اما لطمه ای به شما نخواهد زد.
 •  در نهایت از بین خواهد رفت.
 •  با تمرین مواجهه با آن ساده تر خواهد شد.
بیشتر بخوانید
تبادل تجربیات درمانی در رابطه با بیماری وسواس

دو راه اصلی برای انجام ERP  (مواجهه و پیشگیری از پاسخ عملی)

 •  خویشتن یاری هدایت شده،توصیه های یک کتاب،نوار یا دی وی دی یا برنامه نرم افزاری را دنبال می کنید. اما این بایستی کمتر از روشهای دیگر بکار گرفته شوند،این راه وقتی وسواس شما خفیف است می تواند مناسب باشد و شما در خود این اعتماد به نفس را دارید که روشهای مختلف ،کمک به خویشتن را بکار ببرید.
 •  تماس مستقیم و منظم با یک کارشناس به تنهایی یا در یک گروه

این امر می تواند بطور رودررو یا با تلفن صورت گیرد،معمولا این امر بطور هفتگی یادوهفته یکبار در آغاز به انجام می رسدو هر جلسه می تواند بین ۶٠-۴۵ دقیقه باشد.تا ۱٠ ساعت جلسات حضوری برای شروع توصیه می شود،اما ممکن است مدت زمان بیشتری نیاز باشد.

یک مثال: فردی نمی توانست بموقع منزل را ترک کند چراکه  مجبور بودموارد متعدی را در منزل چک کند او نگران بود خانه اش دچار حریق شود یا مورد سرقت قرار گیرد. چنانچه ۵ بار موارد مشخصی را چک نکند او فهرستی از آنچه چک می کرد راتهیه کرد که شروعش با راحتترین مواردی بود که می شد رفع کرد،فهرست او شبیه به این بود:

-اجاق(کمترین مایه نگرانی) -کتری -شومینه گازی -پنجره ها -درها(بیشترین مایه نگرانی)

او با قدم اول شروع کرد،بجای اطمینان از خاموش بودن به دفعات متعدد،تنها یکبار آن را چک کرد(مواجهه)-در ابتدا بسیار مضطرب بود و خود را از بازگشت به تکراراعمال جبری باز می داشت.او توافق کرد از همسرش نخواهد تا همه چیز را چک کند و همچنین از او نخواهد تا اورا مطمئن سازد خانه امن است(پیشگیری از پاسخ عملی) ترس او بتدریج طی دو هفته کاهش یافت.سپس به قدم بعدی پرداخت(کتری)والی‌آخر.نهایتا او قادر شد خانه را بدون هیچیک از اقدامات تکراری ترک کند و به موقع سر کار خود حاضر شود.

شناخت درمانی

یک روش درمانی روانشناسی است که به شما کمک میکند به جای تلاش برای خلاصی از افکار مزاحم،عکس العملتان را به آنها تغییر دهید.این روش چنانچه شما افکار مضطرب کننده یا سواسی دارید اما هیچ اقدام جبری برای کسب آرامش انجام نمی دهید،مفید است.این روش می تواندبه روش مواجهه و پیشگیری از اقدام عملی (ERP)  اضافه شود تا به غلبه بر OCD کمک کند. این روش موارد زیر را هدف خود قرار می دهد.

 •  افکار غیر منطقی خود نقدگرایانه

– اهمیت بیش از حد لازم به افکار خود. – برآورد بیش از حد امکان وقوع حادثه ناگوار. – احساس مسئولیت به دلیل وقوع حوادث ناگوار حتی اگر آنها خارج از کنترل شما باشند. – سعی در خلاصی از تمام خطرات موجود در زندگی کسانی که به آنها عشق می ورزید.

 •  افکار ناخوشایند ناخواسته

شناخت درمانی به شما کمک می کند تا چشم انداز متفاوتی کسب کنید. همگی ما گاهی افکار عجیب داریم اما اینها فقط افکار هستند. آنها به این معنی نیست که شما فرد بدی هستید یا اینکه اتفاقات ناگواری در پیش هستند. سعی در خلاصی از این افکار فایده ای نخواهند داشت در حضور آنها راحت باشید و با آنها فقط با کنجکاوی مختصری برخورد کنید. اگر افکار بیشتری به مغزتان هجوم آوردند مقاومت نکنید و اجازه دهید باشند و در مورد آنها هم مثل افکار موجود قبلی رفتار کنید. به افکار به صورت منفرد توجه کنید. چه مدرکی به نفع و بر علیه واقعی بودن این فکر وجود دارد.

 •  این تفکر چقدر مفید است؟ چه راه دیگری برای دیدن این فکر وجود دارد.
 •  بهترین، مهمترین و واقعی ترین نتیجه کدام است؟
 •  چگونه می توانم به درستی با مشکلات مشابه مشاوره دهم. اگر این مشاوره متفاوت از آنچه من به خودم می دهم باشد چه عاملی مرا منحصر به فرد می سازد؟

تصمیم گیری درباره افکار

یک درمان گر شناختی بر شما کمک خواهد کرد تا تصمیم بگیرید کدامیک از افکارتان را می خواهید تغییر دهید و به شما یاری می کند تا افکار تازه ای را بنا سازید متناسب، مفید و واقع‌گرایانه‌تر باشد. اگر جلسات با یک درمانگر در مطب یک پزشک عمومی (GP)، یک درمانگاه یا گاهی یک بیمارستان برگزار می شوند شما می توانید شناخت درمانی را از طریق تماس تلفنی یا در منزل خودتان در صورتی که قادر به ترک خانه نباشید به انجام رسانید. درمانگران تحصیلی کرده اغلب دارای مجوز از انجمن روانشناسان رفتارشناختی بریتانیا هستند.

درمان دارویی ضد افسردگی داروهای ضد افسردگی SSRI (مهارکننده های انتخابی گیرنده های سروتونین) ممکن است در کاهش وسواسها و اعمال جبری موثر باشند حتی اگر شما افسرده نباشید آنها می توانند به تنهایی یا همراه با درمانشناختی رفتاری (CBT) برای وسواس متوسط یا شدید استفاده شوند. چنانچه درمان با SSRI به مدت سه ماه تاثیر درمانی نداشت،‌ قدم بعدی تغییر دارو به یک SSRI دیگر یا دارویی به نام کلومیپیرامین (clomipiramine) است.

درمان پاسخ به مواجهه

حدود سه نفر از چهارنفری که ERP (مواجهه و پیشگیری از پاسخ عملی) تکمیل می کنند تا حد زیادی از آن کمک می گیرند. از بین افرادی که بهبود می یابند یک نفر از چهارنفر علائمی را در آینده نشان می دهند. و درمان بیشتری را نیاز خواهند داشت. اما حدود یک نفر از چهار نفر از دریافت روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ عملی (ERP) سرباز می زند یا اینکه آنرا تکمیل نمی کند. آنها ممکن است بیش از حد هراسناک یا آشفته باشند تا آنرا انجام دهند.

درمان دارویی

حدود شش نفر از ده نفر با درمان دارویی بهبود می یابند. به طور متوسط علائم ایشان به نصف تقلیل می یابد. درمان ضد وسواس حتی با OCD بسیار طول کشیده، به پیشگیری از عود وسواس  کمک می کند. متاسفانه نیمی از کسانی که درمان دارویی را قطع می کنند دوباره علائم بیماری را بعد از چند ماه نشان می دهند. این امر چنانچه درمانی دارویی با درمان رفتارشناختی (CBT) همراه گردد بسیار نامحتمل تر خواهد بود.

دارو یا درمان مصاحبه‌ای؟

مواجهه درمانی (ERP) در موارد خفیف می تواند بدون کمک یک کارشناس صورت گیرد روشی مؤثر بوده. و ‌در عین حال هیچ اثر جانبی بجز اضطراب ندارد. از سوی دیگر این روش عزم و اراده و تلاش بسیاری می طلبد. و همچنین با مقداری اضطراب افزوده برای   مدت کوتاهی همراه خواهد بود. اگر شما OCD خفیف دارید CBT تنها برایتان کافی خواهد بود. CBT و درمان دارویی احتمالاً به طور یکسان موثرند. اگر شما وسواس متوسط تا شدید دارید می توانید بین CBT (درمانشناختی رفتاری) (تا ۱٠ ساعت مصاحبه با یک درمانگر) یا  ابتداً درمان دارویی (برای ۱٢ هفته) انتخاب کنید. اگر بهتر نشدید، باید هر دو روش درمانی را همزمان بکار ببرید. ممکن است در برخی نقاط کشور لیست انتظار چند ماهه برای دیدن یک متخصص وجود داشته باشد. اگر وسواس شما شدید باشد احتمالاً بهترین کار پیش گرفتن هر دو روش درمانی از ابتدا باشد.

درمان دارویی تنها چنانچه وسواس شما خفیف نبوده و شما احساس نمی کنید که بتوانید اضطراب ناشی از مواجهه درمانی (ERP) و بیماری وسواسی جبری خودتان سرکنید. می تواند یک گزینه به حساب آید. این روش برای حدود ۶٠درصد افراد مؤثر است اما احتمال بیشتری برای بازگشت وسواس در آینده وجود دارد (حدود نیمی از موارد در مقایسه با یک چهارم از موارد درمان شده با مواجهه درمانی) درمان دارویی بایستی حدود ۱ سال بکار گرفته شودواین روش برای درمان حاملگی یا شیردهی مناسب نیست. بهتر است این گزینه ها را با پزشک خود درمیان بگذارید تا تمام اطلاعات مورد نیاز در اختیارتان بگذارد. شما همچنین می توانید از دوستان قابل اعتماد یا اعضای خانواده تان کمک بخواهید.

چه می شود اگر درمان  کمکی نکند؟

پزشک شما می تواند شما را به یک تیم متخصص ارجاع دهد. که شامل روانپزشکان، روانکاران، پرستاران، مددکاران اجتماعی و درمانگران شغلی باشد. آنها ممکن است پیشنهادات زیر را مطرح کنند:

افزودن شناخت درمانی به درمان موجهه‌ای یا دارویی.

 •  مصرف همزمان دو داروی ضد وسواس مانند کلومیپیرامین و سیتالوپرام
 •  مداوای سایر علائم مانند اضطراب، افسردگی و اعتیاد به الکل.
 •  افزودن داروهای ضد جنون.
 •  همکاری با خانواده و مددکاران برای حمایت و مشاوره.

چنانچه شما با تنها زندگی کردن مشکل دارید ممکن است پیشنهاد به یافتن اقامتگاهی کنند. که افراد مستقر در آن یاری کنند تا استقلال بیشتری بدست آورید تا از وسواس  بیشتر پیگیری گردد.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۵ (۱ رای)

مشاوره دکتر طبایع

همراهان گرامی طبایع می توانند برای تشخیص مزاج و انجام مشاوره تخصصی به لینک زیر مراجعه نمایند...

ورود به سامانه

فروشگاه محصولات سالم

برای خرید محصولات سالم و طبیعی طب سنتی به فروشگاه کنجد زیر نظر سایت طبایع مراجعه نمایید...

فروشگاه کنجد

اپلیکیشن جامع طبایع

برنامه موبایل اندروید طبایع با امکانات بسیار آماده شد! جهت آشنایی با اپلیکیشن و دانلود به لینک زیر بروید...

دانلود برنامه
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *