تراریخته‌ها

ذرت های تراریخته

سمی بودن ذرت های رایج موجود در بازار

مقاله ذیل که ترجمه ای از یک مقاله خارجی است، سمی و فاقد ارزش غذایی بودن ذرت های رایج موجود در بازار  که همگی تراریخته می باشند را ثابت می نماید،

لطفاً این مقاله را مطالعه و من بعد هرگز ذرت نخورید!!!

مایک بارت

آیا ارزش غذایی ذرت تراریخته با ذرت غیر تراریخته برابر است؟ مونسانتو در پاسخ حتماً خواهد گفت” بله” ولی پاسخ واقعی این است”به هیچ وجه”. و واقعیت ساده این است که آن‌ها با اطلاعاتی غلط، به فرار کردن ادامه می‌دهند. در حقیقت، آزمایشاتی که درخصوص ارزش غذایی ذرت تراریخته انجام شد، نشان داد که نه تنها ذرت تراریخته در مقایسه با ذرت غیر تراریخته،  فاقد ویتامین‌ها و مواد غذایی است، بلکه به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد سم، برای سلامتی نیز خطرناک است. با درنظرگرفتن” قانون حفاظت مونسانتو”،  شکی وجود ندارد که شرکت‌های بزرگ مثل مونسانتو، حتی می‌توانند بر دولت آمریکا نیز اعمال قدرت نمایند. قانون جدید، در مقابل دادگاه‌های فدرال، با کاستن از اهمیت بررسی غلات تراریخته، برای مونسانتو حفاظ قانونی ایجاد می‌کند. مشاهده تصویب چنین قانونی در زمانی که خطرات محصولات تراریخته، آشکار شده‌است، مسخره است.

در گزارش سال ۲۰۱۲، با عنوان “آزمایش و تجزیه و تحلیل ارزش غذایی ذرت تراریخته در مقابل ذرت غیر تراریخته”نگرانی‌های عمده و تفاوت‌های بااهمیتی بین ذرت تراریخته و ذرت غیر تراریخته پیدا شده‌است که هیچ‌یک تعجب‌آور نیستند. اولاً ذرت غیر تراریخته  نسبت به ذرت تراریخته، به میزان قابل توجهی حاوی کلسیم، منیزیم، منگنز، پتاسیم، آهن و زینک است.

  • ذرت غیر تراریخته، حاوی ۶۱۳۰ ppm کلسیم است درصورتی‌که ذرت تراریخته، حاوی ۱۴ ppm کلسیم است. درواقع میزان کلسیم ذرت غیر تراریخته ۴۳۷ برابر ذرت تراریخته است.
  • ذرت غیر تراریخته، حاوی ۱۱۳ ppm منیزیم است به میزان ۵۶ برابر ذرت تراریخته است، درصورتی‌که ذرت تراریخته حاوی ۲ ppm منیزیم است.
  • ذرت غیر تراریخته، حاوی ۱۱۳ ppm پتاسیم به میزان ۱۶ برابر ذرت تراریخته است، درصورتی‌که ذرت تراریخته حاوی ۷ ppm پتاسیم است.
  • ذرت غیر تراریخته، حاوی ۱۴ ppm منگنز به میزان ۷ برابر ذرت تراریخته است، درصورتی‌که ذرت تراریخته حاوی ۲ ppm منگنز است.

همچنین باتوجه به گزارشات NaturalNews میزان انرژی ذرت غیر تراریخته ۳٫۴۰۰ مرتبه بیشتر از انرژی ذرت تراریخته است. ضمن این‌که ارزش غذایی و پروتئین ذرت غیرتراریخته ۲۰ برابر بیشتر از ذرت تراریخته است.

تجزیه و تحلیل ارزش غذایی

مقایسه ذرت تراریخته و غیر تراریخته

عنوان ذرت تراریخته ذرت غیر تراریخته
انرژی ۱۰۰ ۳۴۰٫۰۰۰
بریکس ۱ ۲۰
مواد ارگانیک ۱٫۲ ۲٫۱
فسفات ۳ ۴۴
پتاسیم ۷ ۱۱۳
کلسیم ۱۴ ۶۱۳۰
منیزیم ۲ ۱۱۳
سدیم ۵ ۰٫۲
pH ۷٫۵ ۷٫۰۱
ظرفیت یون مثبت ۳ ۴۴
اشباع پایه
K% ۰٫۷ ۹٫۲
Mg% ۰٫۲ ۹۰۲
Ca% ۵ ۶۲
H% ۰ ۰
Na% ۶٫۲
NO3ppm ۲ ۴
NH4ppm ۵ ۴۲
Sulfurppm ۳ ۴۲
Mangancseppm ۲ ۱۴
Iron(Fe)ppm ۲ ۱۴٫۳
Zinc ppm ۲٫۳ ۱۴٫۳
Copper ppm ۲٫۶ ۱۶
Cobalt ppm ۱٫۵
Molybdenum ppm ۱٫۵
Boron ppm ۱٫۵
Selenium ppm ۰٫۶ ۰٫۳
Carbon ppm ۲ ۶۰
Chiloride ppm ۱۰ ۱
Anacrobic biology ppm ۶۰ ۰
Chemical content ppm ۶۰ ۰
Chilorides content ppm ۶۰ ۰
Formaldehyde content ppm ۲۰۰ ۰
Glyphodate content ppm ۱۳ ۰
ویژگی‌های مثبت
Acrobic biology ۱ ۱۰۰
وزن آزمون ۵۸ ibs -57 ۶۱-۶۲ibs

طبق تحقیقات، ذرت تراریخته، سمی است

جای تعجب نیست که نتایج تحقیقات آنچه را که اکثر ما می‌دانستیم را آشکار کرده‌است . این‌که ذرت تراریخته، بسیار سمی است. درحالی‌که ذرت غیر تراریخته فاقد کلراید، فرمالدئین، علف‌کش( ماده فعال در بیشترین فروش علف‌کش ) است.

مطابق با “مقررات آژانس زیست محیطی”، حداکثر میزان مجاز علف‌کش در آب شرب ۷۰۰ در بیلیون یا ۷٫ ppm است. این میزان مقداری تعیین شده در”سطح حفاظت مبتنی بر بهترین آگاهی دردسترس برای جلوگیری از مسائل بالقوه سلامت” می‌باشد.  حتی اروپا مقادیر کمتر علف‌کش به میزان ۲ppm را مجاز می‌داند. گزارش نشان می‌دهد که ذرت تراریخته حاوی ۱۳ppm است که ۱۸٫۵ برابر بیشتر از “میزان مطمئن” تعیین شده توسط آژانس زیست محیطی می‌باشد. به‌طور مشابه ذرت تراریخته حاوی مقادیر نگران کننده‌ای از سموم علف‌کش به میزان ۲۰۰ ppmاست. مطابق با نظرات دکتر دان هابر از کارشناسان محصولات تراریخته، حداقل در یک مطالعه مشخص شده‌است که ۹۷٫ Ppmاز فرمالدئید مصرف شده برای حیوانات، سمی بوده‌اند. همچنین مشخص شد که ذرت تراریخته، حاوی فرمالدئید به میزان ۲۰۰ برابر بیشتر از میزان مطمئن است.

مقایسه ذرت تراریخته و ذرت غیرتراریخته

درجه غیرغذایی بودن درجه معدنی
مشکلات بیماری بیشتر بیماری کمتر
هزینه‌های کمتر درمان هزینه‌های بیشتر درمان
تولید کمتر/درآمد کمتر تولید بیشتر/درآمد بیشتر
از دست دادن سود سود بیشتر
تلفات مرگ‌و میر بالاتر تلفات مرگ م میر کمتر
مصرف خوراک بیشتر مصرف خوراک کمتر
تغییر کمتر تغییر بیشتر
کیفیت پایین‌تر کود کشاورزی کیفیت بالاتر کود کشاورزی
کمبود مواد معدنی گوشت حاوی مواد معدنی و دانه‌ها
هزینه‌های بالاتر/سود بیشتر هزینه‌های کمتر/سود بیشتر

“آزمون وزن”

۵۹-۵۸ ibs/bu درآمد را به میزان حدوداً۱۰۰٫۰۰۰ دلار در هر جریب افزایش می‌دهد

۶۲-۶۱ ibs/bu درامد را به میزان حدوداً ۱۴۰٫۰۰۰ دلار در هر جریب افزایش می‌دهد

افزایش درجه ارزش غذایی

۰٫۷ در هر بوشل

*۲۰۰ بوشل در هر جریب

۱۴۰ دلار در هر جریب

فزونی ۲۴۰ دلار تا ۲۸۰ دلار در هر جریب

غول‌های زیست‌فنوری همانند مونسانتو گرفتار دروغگویی دوباره

مونسانتو برای سال‌های متمادی ادعا کرده‌است که مواد غذایی تراریخته، ارزش غذایی برابر یا حتی بیشتر از محصولات غیر تراریخته دارند ولی هیچ‌چیز فراتر از حقیقت نیست. مطالعات متعددی خطرات مواد غذایی تراریخته مثل ذرت تراریخته  را همراه با خطر مقادیر بسیار زیاد سموم که در این محصولا یافت می‌شود رانشان داده‌‌اند . مطالعه سال ۲۰۱۲ یک‌بار دیگر به ما یادآوری می‌کند که نمی‌توان به شرکت‌هایی مثل مونسانتو اعتماد کرد و شرکت به ادعاهای دروغین خود  تاروز آخر  برای رسیدن به سود و مهندسی ژنتیک آرام در جهان ادامه می‌دهد.

تجزیه و تحلیل ارزش غذایی گزارش سال ۲۰۱۲

گزارش مقایسه ذرت تراریخته و غیر تراریخته که توسط owners of MomsAcrossAmerica.com از شرکت Dell Seed که تنها تولید کننده محصولات غیر تراریخته در کانادا است، ارائه شده‌است. شرکت Dell Seed مدارک را از شرکت ProfitProo گرفته‌است که در مینه‌سوتا واقع است.

منبع، سایت روازاده

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)
برچسب ها

اطلاعیه مهم!

همراهان گرامی طبایع می توانند برای تشخیص مزاج و انجام مشاوره تخصصی به لینک زیر مراجعه نمایند...

توجه توجه!

برای شرکت در کلاس‌های آموزشی با گواهینامه معتبر انجمن علمی به لینک زیر مراجعه نمایید...

مژده مژده!

برنامه موبایل اندروید طبایع با امکانات بسیار آماده شد! جهت آشنایی با اپلیکیشن و دانلود به لینک زیر بروید...

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن