سبزی ها

اصلاح الگوی تغذیه، پایه و مبنای تمام توصیه های طب سنتی ایرانی است. بسیاری از داروها در طب ایرانی مبتنی بر خواص خوراکی ها و مواد طبیعی ساخته شده و بسیاری از پرهیزات پزشکان طب سنتی با شناخت قواعد طبی حول خواص، مزایا و معایب هر یک از خوراکی ها شکل گرفته است. در ادامه با خواص سبزی ها در طب سنتی آشنا خواهید شد.

خواص و مزاج گل کلم در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج گل کلم در طب سنتی آمده است که: دارای ماده‌ای موسوم به آلیسین است که…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج کلم بروکلی در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج کلم بروکلی در طب سنتی آمده است که: سم‌زدایی بدن از خواص کلم بروکلی است…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج برگ مو در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج برگ مو در طب سنتی آمده است که : این برگ در رفع نقرس و…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج تره فرنگی در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج تره فرنگی این گونه آمده است که: طبع تره فرنگی، در طب…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج والک (تره کوهی) در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج والک (تره کوهی) در طب سنتی آمده است که : مزاج آن گرم و خشک…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج نعنا (نعناع) در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج نعنا (نعناع) در طب سنتی آمده است که: مزاج آن گرم و خشک است. گرمی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج مرزه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج مرزه آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. تقویت…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج مارچوبه در طب سنتی

در طب سنتی در خصوص خواص و مزاج مارچوبه آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. ملین…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گزنه در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج گزنه در طب سنتی آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. ادرار…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج کلم در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج کلم در طب سنتی آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. سبب…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج کرفس در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج کرفس در طب سنتی آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. آشامیدن…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج شوید در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج شوید در طب سنتی آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. شوید…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج شنبلیله در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج شنبلیله در طب سنتی آمده است که: مزاج آن گرم و خشک است. شنبلیله به…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج شاهتره در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج شاهتره در طب سنتی آمده است که: مزاج آن گرم و خشک است. صاف کننده…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج سوسنبر در طب سنتی

در طب سنتی در خصوص خواص و مزاج سوسنبر آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. مقوی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج فرنجمشک در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج فرنجمشک در طب سنتی آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. بازکننده…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج بادروج (ریحان کوهی) در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج بادروج یا ریحان کوهی آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. مصرف…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج ریحان در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج ریحان در طب سنتی آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. خوردن…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج رازیانه در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج رازیانه در طب سنتی آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. خوردن…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج جعفری در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج جعفری آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. جعفری…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج شاهی (تره تیزک) در طب سنتی

در طب سنتی در خصوص خواص و مزاج شاهی یا تره تیزک آمده است که : مزاج آن گرم و…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج تره در طب سنتی

در طب سنتی، در باب خواص و مزاج تره آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. بازکننده…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج ترخون در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج ترخون آمده است که : مزاج آن گرم و خشک است. اشتها…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج پیازچه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج پیازچه این گونه آمده است که : مزاج آن گرم و خشک…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج پونه در طب سنتی

از خواص و مزاج پونه چه می‌دانید؟ در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج پونه این گونه آمده است…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج برگ چغندر در طب سنتی

از خواص و مزاج برگ چغندر چه می‌دانید؟ در طب سنتی در خصوص خواص و مزاج برگ چغندر این گونه…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج یونجه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج یونجه آمده است که : مزاج آن گرم و تر است. ضعف…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج شبدر در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج شبدر آمده است که : مزاج آن گرم و تر است. جوشانده…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج تربچه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج تربچه آمده است که : مزاج آن گرم و تر است. تربچه…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گشنیز در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج گشنیز آمده است که : مزاج گشنیز سرد و خشک است. خوردن…

بیشتر بخوانید »