پیج اینستاگرام طبایع

دسته: مواد زائد و ضروری

پایه و مبدا آفرینش انسان، به صورت سالم و کامل است و بیشتر بیماری‌ها در اثر افراط و تفریط و رعایت نکردن اصولی ایجاد می‌شوند که حکمای گذشته آن را ستّه ضروریه یا «اصول شش گانه» نام نهاده‌اند؛ اولین اصل از این اصول شش گانه، استفراغ و احتباس است که به دفع مواد زائد و نگهداری مواد ضروری اشاره می کند.

1 2 3

پیشنهاد ویژه!

آنلاین | رایگان | پیشرفته