مغزهای گیاهی و آجیل ها

اصلاح الگوی تغذیه، پایه و مبنای تمام توصیه های طب سنتی ایرانی است. بسیاری از داروها در طب ایرانی مبتنی بر خواص خوراکی ها و مواد طبیعی ساخته شده و بسیاری از پرهیزات پزشکان طب سنتی با شناخت قواعد طبی حول خواص، مزایا و معایب هر یک از خوراکی ها شکل گرفته است. در ادامه با خواص انواع مغزهای گیاهی و آجیل ها در طب سنتی آشنا خواهید شد.

خواص و مزاج بادام هندی در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج بادام هندی این گونه آمده است که: طبیعت بادام هندی، در طب…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج قیسی در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج قیسی این گونه آمده است که: قیسی در طب سنتی دارای مزاج…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج بادام زمینی در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج بادام زمینی یا همان پسته شامی این گونه آمده است که: بادام…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گردو در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج گردو آمده است که: مزاج آن گرم و خشک است. گردو تازه…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج فندق در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج فندق این گونه آمده است که: مزاج آن گرم و خشک است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج تخمه آفتابگردان در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج تخمه آفتابگردان این گونه آمده است که: مزاج آن گرم و خشک…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج پسته در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج پسته به عنوان یکی از مغزیجات آجیلی، به شرح زیر بیان گشته است: مزاج…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج به دانه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج به دانه این گونه ذکر شده است که: مزاج به دانه، سرد…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج بادام کوهی در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج بادام کوهی این گونه بیان شده است که: مزاج آن گرم و…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج بادام تلخ در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج بادام تلخ به شرح زیر و به طور خلاصه بیان گشته است: مزاج بادام…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج کنجد در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج کنجد این گونه بیان شده است: مزاج کنجد گرم و تر است. گرمی و…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج تخم طالبی در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج تخم طالبی به شرح زیر بیان گشته است: مزاج آن گرم و تر است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج تخم خربزه در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج تخم خربزه این گونه شرح داده شده است: مزاج آن گرم و تر است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج بادام شیرین در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج بادام شیرین این گونه بیان گشته است: مزاج آن گرم و تر است. بادام…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج شاهدانه در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج شاهدانه به عنوان گیاهی داروئی که هم برگ و هم تخم آن خاصیت کاربردی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج شاه بلوط در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج شاه بلوط به شرح زیر بیان گشته است: مزاج آن گرم و خشک است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج بلوط خوراکی در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج بلوط خوراکی به عنوان یک مغز گیاهی، این گونه بیان شده است: مزاج آن…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج خشخاش در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج خشخاش به عنوان یک گیاه داروئی، این گونه بیان شده است: مزاج آن سرد…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج تخم هندوانه در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج تخم هندوانه به عنوان یکی از مغزهای گیاهی که از لحاظ خواص مشابه تخم…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج تخم کدو در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج تخم کدو به عنوان یکی از مغزهای گیاهی این گونه بیان شده است: مزاج…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج دانه چلغوز در طب سنتی

چلغوز فحش نیست! بلکه یکی از اشرافی‌ترین و گران‌ترین خشکبارها با خواص دارویی بسیار است که در ایران به فراموشی…

بیشتر بخوانید »