میوه ها

اصلاح الگوی تغذیه، پایه و مبنای تمام توصیه های طب سنتی ایرانی است. بسیاری از داروها در طب ایرانی مبتنی بر خواص خوراکی ها و مواد طبیعی ساخته شده و بسیاری از پرهیزات پزشکان طب سنتی با شناخت قواعد طبی حول خواص، مزایا و معایب هر یک از خوراکی ها شکل گرفته است. در ادامه با خواص انواع میوه ها در طب سنتی آشنا خواهید شد.

خواص و مزاج کاکائو در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج کاکائو در طب سنتی آمده است که : طبیعت کاکائو در طب سنتی گرم است…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج بکرایی در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج بکرایی در طب سنتی آمده است که:  طبع این میوه بر اساس نظر اطبای طب…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گریپ فروت در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج گریپ فروت این گونه آمده است که: گریپ فروت، مزاج سرد، تری…

بیشتر بخوانید »

طبع لیمو ترش و خواص آن در طب سنتی

لیمو ترش در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج لیمو ترش این گونه آمده است که: در طب سنتی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج پاپایا در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج پاپایا این گونه آمده است که:  برای رفع د‌رد‌ سوختگی پوست استفاد‌ه…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج نارنگی در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج نارنگی این گونه آمده است که: از دیدگاه طب ایرانی دارای طبیعتی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج میوه درخت کنار در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج میوه درخت کنار این گونه آمده است که: کنار میوه ای با…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج نارگیل در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج نارگیل آمده است که : مزاج مغز نارگیل گرم و خشک و …

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج زیتون در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج زیتون این گونه آمده است که : مزاج زیتون نارس سرد و…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج به ترش در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج به ترش در طب سنتی آمده است که: مزاج آن سرد و خشک است. بوییدن…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج به شیرین در طب سنتی

خواص و مزاج به شیرین در طب سنتی، این گونه بیان گشته است که : مزاج “به” شیرین گرم و…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج انبه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج انبه آمده است که : مزاج انبه نیم رس سرد و خشک…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج مویز در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج مویز آمده است که : مزاج آن گرم و تر است. طبیعت…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج موز در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج موز در طب سنتی این گونه آمده است که: مزاج آن گرم و تر است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج آلبالو در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج آلبالو در طب سنتی آمده است که : آلبالوی ترش نیم‌رس، سرد و خشک است…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گیلاس در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج گیلاس در طب سنتی، آمده است که : مزاج آن گرم و تر است. به…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گلابی ترش در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج گلابی ترش در طب سنتی آمده است که : مزاج آن سرد و خشک است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گلابی شیرین در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج گلابی شیرین آمده است که : مزاج آن گرم و تر است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج سیب ترش در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج سیب ترش در طب سنتی آمده است که : مزاج سیب ترش سرد و خشک…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج سیب شیرین در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج سیب شیرین این گونه آمده است که : مزاج سیب شیرین گرم…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج خرما در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج خرما این گونه آمده است که : طبع، طبیعت یا مزاج رطب گرم و…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج انگور در طب سنتی

طبع انگور و خواص آن در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج انگور آمده است که : مزاج آن…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج انجیر تازه در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج انجیر تازه در طب سنتی آمده است که : مزاج آن گرم و تر است…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج آناناس در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج آناناس در طب سنتی آمده است که: مزاج آن گرم و تر است. مصرف آناناس…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج نارنج در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج نارنج این گونه آمده است که : مزاج آب ترش آن سرد…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج لیمو عمانی در طب سنتی

در خصوص خواص و مزاج لیمو عمانی در طب سنتی آمده است که : مزاج آن سرد و خشک است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج غوره در طب

در خصوص خواص و مزاج غوره در طب سنتی آمده است که : مزاج آن سرد و خشک است. غوره…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج سنجد در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج سنجد آمده است که : دارای مزاج سرد و خشک است. از…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج زغال اخته در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج زغال اخته آمده است که : دارای مزاج سرد و خشک است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج زرشک در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج زرشک آمده است که: مزاج آن سرد و خشک است. به تنهایی…

بیشتر بخوانید »