پیج اینستاگرام طبایع

از منظر طب‌سنتی برای داشتن زندگی سالم، ضروری است که ستّه ضروریه (اصول شش‌ گانه) مورد توجه قرار گیرد. این شش اصل که در واقع بنیان بهداشت در طب‌سنتی را تشکیل می‌دهند در سایت طبایع با نام تدابیر تندرستی ارائه شده است. این شش اصل عبارتند از ۱٫ استفراغ و احتباس ۲٫ اعراض نفسانی ۳٫ هوا ۴٫ حرکت و سکون ۵٫ خواب و بیداری ۶٫ خوردن و آشامیدن

1 2 19 20

پیشنهاد ویژه!

آنلاین | رایگان | پیشرفته