گوشت ها

اصلاح الگوی تغذیه، پایه و مبنای تمام توصیه های طب سنتی ایرانی است. بسیاری از داروها در طب ایرانی مبتنی بر خواص خوراکی ها و مواد طبیعی ساخته شده و بسیاری از پرهیزات پزشکان طب سنتی با شناخت قواعد طبی حول خواص، مزایا و معایب هر یک از خوراکی ها شکل گرفته است. در ادامه با خواص انواع گوشت ها در طب سنتی آشنا خواهید شد.

خواص و مزاج گوشت بوقلمون در طب سنتی

طبع گوشت بوقلمون و خواص آن در خصوص خواص گوشت بوقلمون در طب سنتی و مزاج آن این گونه آمده…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت جوجه در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج جوجه این گونه بیان شده است: * منظور از جوجه هر کدام از پرندگان…

بیشتر بخوانید »

طبع گوشت خروس در طب سنتی

گوشت خروس برای گوشت خروس در طب سنتی فوایدی ذکر شده است. استفاده از آن با توجه به طبعی که…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت کبک در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج گوشت کبک این گونه بیان گشته است: مزاج گوشت کبک گرم و خشک است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت کبوتر در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج گوشت کبوتر این گونه بیان گشته است: مزاج آن گرم و خشک است. گوشت…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت قرقاول در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج گوشت قرقاول آمده است که : مزاج گوشت قرقاول گرم و خشک…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت غاز در طب سنتی

از منظر طب سنتی، گوشت غاز دارای خواص و مزاج بیان شده در قسمت ذیل است: مزاج گوشت غاز گرم…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت شترمرغ در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج گوشت شترمرغ این گونه بیان گشته است که : مزاج گوشت شترمرغ گرم و…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت شتر در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج گوشت شتر این گونه بررسی شده است که : مزاج گوشت شتر گرم و…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج دل (قلب) در طب سنتی

از منظر طب سنتی، خواص و مزاج دل (قلب) به شرح زیر است: مزاج قلب به طور کلی گرم و…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت گوزن در طب سنتی

از منظر طب سنتی، گوشت گوزن از خواص و مزاج زیر برخوردار است: مزاج آن گرم و خشک است. گوشت…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت گاو در طب سنتی

از منظر طب سنتی، گوشت گاو از خواص و مزاج زیر برخوردار است: مزاج آن گرم و خشک است. مصرف…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت بلدرچین در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج گوشت بلدرچین به شرح زیر تعریف گشته است: مزاج گوشت بلدرچین گرم و خشک…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت اردک در طب سنتی

در طب سنتی، اردک (گوشت اردک، تخم اردک، سنگدان اردک) از خواص و مزاج زیر برخوردار است: مزاج آن گرم…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت آهو در طب سنتی

از منظر طب سنتی، گوشت آهو از خواص و مزاج زیر برخوردار است: مزاج آن گرم و خشک است. گوشت…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج میگو در طب سنتی

از منظر طب سنتی، خواص و مزاج میگو بدین قرار است: مزاج آن گرم و تر است. نمک سود آن گرم‌تر…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج مرغ محلی در طب سنتی

از لحاظ طب سنتی، خواص و مزاج مرغ محلی بدین قرار است: مزاج آن گرم و تر است. گوشت مرغ…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج چشم در طب سنتی

از لحاظ طب سنتی، خواص و مزاج چشم به شرح زیر بیان گشته است: مزاج چشم گرم و تر است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج مغز در طب سنتی

در طی سنتی، در خصوص خواص و مزاج مغز این گونه آمده است: مزاج آن سرد و تر است. مقوی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج زبان در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج زبان این گونه آمده است که: مزاج آن گرم و تر است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج جگر سیاه در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج جگر سیاه این گونه آمده است که : مزاج آن گرم و…

بیشتر بخوانید »

خواص و طبع جگر سفید در طب سنتی

طبع و خواص جگر سفید در طب سنتی در طب سنتی، خواص و مزاج شش (جگر سفید) این گونه بیان…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج پاچه در طب سنتی

از منظر طب سنتی، خواص و مزاج پاچه بدین شرح است: مزاج آن معتدل است. از هضم آن، خون خوبی…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج دنبه در طب سنتی

از منظر طب سنتی، خواص و مزاج دنبه بدین قرار است: مزاج آن گرم و تر است. روغنی که از…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت گوسفند در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج گوشت گوسفند به عنوان یک منبع پروتئینی، این گونه شرح داده شده است: مزاج …

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت گوساله در طب سنتی

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج گوشت گوساله این گونه آمده است که : مزاج آن گرم و…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج سیرابی در طب سنتی

در طب سنتی، در مورد خواص و مزاج سیرابی این گونه آمده است که: مزاج آن سرد و خشک است.…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج قلوه در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج قلوه به شرح زیر، بیان گشته است: مزاج آن سرد و خشک یا بهتر…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج گوشت بز در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج گوشت بز این گونه بیان گشته است: مزاج آن گرم و تر است. گوشت…

بیشتر بخوانید »

خواص و مزاج ماهی در طب سنتی

در طب سنتی، خواص و مزاج ماهی به عنوان یک پروتئین گوشتی، بدین قرار است: مزاج ماهی به طور کلی…

بیشتر بخوانید »