مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

عفنه

عَفِنَه مونث عَفِن و به معنی متعفن و گندیده و مقصود از امراض عفنه در اصطلاح طب، بیماری های واگیردار است.