فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

صفق

صَفَق در [اصطلاح طب سنتی] به معنی ۱) آخر دماغ  ۲) کرانه هر چیزی  ۳) آب زردی که از چرم نو که بر آن آب ریخته باشند برآید، آب که در مشک نو بوی گرفته و زرد شده باشد  ۴) و در نباتات آنچه چین دار باشد.