پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

صفق

صَفَق در [اصطلاح طب سنتی] به معنی 1) آخر دماغ  2) کرانه هر چیزی  3) آب زردی که از چرم نو که بر آن آب ریخته باشند برآید، آب که در مشک نو بوی گرفته و زرد شده باشد  4) و در نباتات آنچه چین دار باشد.