پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

هیضه

هَیضَه یعنی اسهال و استفراغی که در تابستان به دلایل غیرعفونی و بر اثر سوء هاضمه عارض می گردد.

هیضه بیرون راندن صفرا از راه قی و اسهال است که بطور ناگهانی و گاهی هم از پرخوری و هضم نادرست پیدا می شود.اسهال و استفراغ گاهی با بیهوشی و تشنگی زیاد و گاهی با تشنج همراه می شود این بیماری باید به سرعت درمان شود ولی نباید جلو اسهال و استفراغ را به یک باره بگیرند بلکه باید به طبیعت در دفع مواد زاید و فاسد کمک کنند ولی در عین حال سریعا پس از دفع تمام یا قسمتی از فساد باید کم کم جلو اسهال و استفراغ گرفته شود.