فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

باسلیق

شاهرگ بازو؛ سیاهرگ بزرگی در بازو که در قدیم از آن خون می‌گرفتند. این سیاهرگ حجیم تر از سیاهرگ قیفال (یکی از وریدهای بازو) است و به دو سیاهرگ زند اسفل و زند میانی تقسیم می‌شود.