پیج اینستاگرام طبایع

رجل

رِجل در اصطلاح طب سنتی به معنی قدم و پا (اندام تحتانی) و جمع آن اَرجُل است