مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

داء الفیل

از منظر طب سنتی داء الفیل، بیماری است که به موجب آن ورم هایی در پا، ساق، زانو یا انتهای ران به وجود آمده و پای بیمار شبیه به پای فیل بزرگ و متورم می‌شود؛ ماده آن بیشتر خون سوداوی و یا خون غلیظ و یا بلغم غلیظ لزج سوخته است.

در بیماری داء الفیل یک یا دو پا ورم می‌کند به قدری که پا شبیه پای فیل می‌شود و علت آن کرم کوچکی است که بیشتر در دستشوئی ها وجود دارد و قابل رویت نیست و روی پا حرکت می‌کند و زیر پوست مخفی می‌شود و باعث بسته شدن لنف ها و رگ ها می‌شود و نتیجتاَ پا ورم می‌کند و درمان درستی ندارد و نمی‌توانند جای حشره را پیدا کنند.

در طب اسلامی درمان آن استفاده از سرکه است که موجب کشتن انگل ها می‌شود. در روایتی می‌فرماید برای کشتن انگل ها و کرم باید در سرکه غوطه ور شد.

و فرق آن با دوالی (واریس) در این است که در دوالی ماده در رگ عروق تجمع می‌کند و در داء الفیل ماده مرض بین عضله و غشا و ساق و کف دیده  شده و از عروق به گوشت منتشر می‌شود.

برخی منابع نیز ذکر کرده‌اند که بیماری داء الفیل با نام علمی « فیلاریازیس لنفاوی» درمناطق گرمسیری مشاهده شده و با انتقال انگل از طریق نیش پشه انسان را مبتلا می کند. انگل ها با قرار گرفتن روی پوست فرد وارد بدن و عروق لنفاوی شده و به کرم تبدیل می شوند.