پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

قلاع

قُلاع در اصطلاح طب یعنی برفک، آفت دهان، دانه هایی که در داخل دهان ظاهر می شود و اگر چرکی، متعفّن و دردآور باشد، آن را آکله (= خوره) و قروح خبیثه (= زخم های بد و کثیف) گویند. (تاج بخش، 1385: 302)