پیج اینستاگرام طبایع

مغص

مَغَص در اصطلاح طب یعنی درد شکم و پیچیدگی روده ها بدون احتباس مدفوع که سبب آن حبس برطرف شده یا فضولات خشک و یا خوردن غذای بسیار سرد و یا ریختن خلط شور به داخل روده است. و اگر این درد و پیچش با احتباس مدفوع همراه باشد قولنج نامیده می شود. (از اقرب الموارد).

مغص دردی است در روده های زبرین، ولی به حد قولنج نمی رسد. (از بحر الجواهر).