پیج اینستاگرام طبایع

ورم رخو

ورم رخو، ورم سفید نرمی است که حرارت و درد با آن نباشد و گاه اندک دردی می‌‎کند.