پیج اینستاگرام طبایع

درقی

درقی یا غضروف درقی که به آن غضروف تیروئید نیز گفته می‌شود، غضروفی از غضروف های حنجره و نام یکی از سه غضروفی است که در خط وسط گردن، در زیر چانه نزدیک حلقوم قرار دارد و با انگشت قابل لمس است، و از آن جهت آن را درقی گویند که پشت او برآمده و اندرون او مقعر است.