پیج اینستاگرام طبایع

اکسومالی

در اصطلاح طب سنتی، سکنجبین بدست آمده از سرکه و عسل را اکسومالی گویند که برخی نیز بر آن آب دریای شور یا نمک دریا اضافه می‌نمایند (مخزن الادویه).

سکنجبین یک نوشیدنی کهن، ترکیبی از سرکه و انگبین (سکنگبین) است که به یونانی اکسومالی گویند (اکسو به معنی سرکه و مالی به معنی عسل می‌باشد).

در مناطق گرمسیری و فصل های بسیار گرم استفاده از شکر به جای عسل خاصیت خنک کنندگی بیشتری دارد. ترکیب سرکه و عسل بر حسب میل و نیاز به کارآمدی آن مانند تقطیع اخلاط و تلطیف مزاج و رفع تشنگی و سردی می باشد.