پیج اینستاگرام طبایع

افواه

افواه جِ فوه و به معنای 1 – دهان ها،  2 – اصناف و 3 – ادویه های خوشبو که در اغذیه ریزند می‌باشد. که در اصطلاح طب، معنای اول بیشتر کاربرد دارد.