مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

افواه

افواه جِ فوه و به معنای ۱ – دهان ها،  ۲ – اصناف و ۳ – ادویه های خوشبو که در اغذیه ریزند می‌باشد. که در اصطلاح طب، معنای اول بیشتر کاربرد دارد.