پیج اینستاگرام طبایع

بول دموی

یک اصطلاح طبی است که به معنی وجود خون (گلبول های قرمز) در ادرار است. این خون، امکان دارد علامت بیماری مزاحمی نباشد، انا گاهی نیز ممکن است نشانه ای از سنگ کلیه یا عفونت ادراری (کلیه ها، حالب، پروستات یا مثانه) باشد.