پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

سمحاق

سِمحاق در طب سنتی به دو معناست ۱) پوست تنک سر، پوستی که میان گوشت و استخوان است ۲) شکستگی سر که جراحت آن از گوشت عبور کرده ‏و به پوست نازکی که استخوان را پوشانده برسد.