پیج اینستاگرام طبایع

جوارش (جوارشات)

جوارش معرب گوارش بوده و در چند معنی کاربرد دارد: 1) نوعی حلوا  2) ترکیبی از داروهای خوش طعم که برای تسهیل عمل هضم به کار می‌رود 3) معجونی مفرح و مقوی و محلل ریاح و مصلح اغذیه، و فرق آن با معجون اینست که معجون می‌تواند تلخ و شیرین و بدبو و خوشبو باشد اما جوارش جز خوش طعم و خوشبوی نیست. (بحر الجواهر)