پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

فصد گشاد

در این نوع فصد، برخلاف حجامت که خون از مویرگ خارج می‌شود، یکی از عروق اصلی برش داده می‌شود. برای انجام فصد گشاد از تیغ بیستوری یا ابزار فلزی کوچکی به نام نیشتر استفاده می‌شود. فصد روشی برای ایجاد تعادل میان اخلاط چهارگانه بدن است. برای افراد بالغ گرم مزاج و در فصل بهار توصیه می‌شود.