مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

عشب

عُشِب یعنی گیاه، گیاه تر، گیاه تر در آغاز بهار، یونجه وحشی که جمع آن اعشاب است.