پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

انسی

اَنسی یعنی مبتلا به نقرس، همچنین نام رگی است در ساق سفلی که عامه آن را عرق انثی می‌نامند.