پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

رجیع

رجیع در اصطلاح طب سنتی به معنای ۱) فضله هضم اول انسان ۲) هر طعام سردی که دوباره آن را روی آتش گذارند و گرم کنند.