عضل جفن

عضل جفن اصطلاحی عربی و به معنای عضله پلک و عضل جفن عین یعنی عضله پلک چشم 
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)