پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

سونوخس

سونوخس در اصطلاح طب سنتی، تب دموی غلیانی (تب خونی) بدون تعفن است.