پیج اینستاگرام طبایع

زلالیه

زلالیه همان رطوبت بیضیه و مایعی است شفاف که فضای بین قرنیه و عدسی چشم را پر می کند. زلالیه از مویرگ‌ها ترشح می‌شود و مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم می‌کند و مواد دفعی را نیز جمع‌آوری کرده و از طریق خون دفع می‌کند.