پیج اینستاگرام طبایع

ضمور

ضُمُور در اصطلاح طب سنتی به معنای لاغری، هزال، ضعف بنیه، نقصان قوه نامیه ( قوه ای است که جسم مشابه یعنی غذا را به جسمی که در آن قرار دارد با رعایت تناسب در سه جهت طول و عرض و عمق می افزاید تا آن عضو به کمال نشو و نمای خود برسد)، لاغرکردن، خشک شدن، لاغر شدن است.