پیج اینستاگرام طبایع

مبرد

مُبَرِد یعنی سرد کننده، مقابل مُسَخِّن (در طب). دوایی که به قوت سرمایی که دارد ایجاد سردی نماید و حرارت بدن را فرو نشاند و به عبارتی کاهنده تمایلات جنسی باشد، مانند کافور