پیج اینستاگرام طبایع

آرغیس

آرغیس به فارسی پوست ریشه زرشک است. که از نظر طب سنتی، طبیعت آن گرم در درجه اول و خشک در درجه دوم است.
خواص آن: دارای نیروهای قوی سرد کننده و قابض است. خاصیت عمده آن در جلوگیری از تعفن اخلاط بدن و بازکنندگی و اصلاح زخم است. موارد استعمال آن در رفع سستی لثه و ضعف قوه بینائی می باشد. به علاوه زخم ها را نیز خشک می نماید.