پیج اینستاگرام طبایع

بختک

بختک نوعی کابوس و حالت سنگینی و اختناقی است که در خواب به انسان دست می‌دهد.

مرضی که فرد در حالت خوابیده خصوصاً اگر به پشت خوابیده باشد، دچار آن می‌شود؛ وی خیالی را درک می‌کند و این که چیز سنگینی بر او افتاده و او را فشار می‌دهد و نفس وی تنگ می‌شود و نیز صدایش قطع می‌گردد و از حرکت باز می‌ماند و هر چه تلاش می‌کند که حرکت کند یا فریاد بکشد قادر نیست، اکثر اطباء بودن در این حالت را، مقدمه صرع دانسته اند و آن را ضاغوطه و نیدلان نیز نامند و به فارسی سکاچه گویند و چون این حالت تمام می‌شود و فرد قادر به حرکت با نفس کشیدن می‌شود یکدفعه بیدار شده و بهتر می‌شود اما تا مدتی سست و کم رمق است.

علت بروز بختک: سبب آن بالا رفتن بخارهای غلیظ غیرهضم است که به ابتدای دماغ که محل خیال است می‌رسد و در آنجا باز غلیظ تر شده و حبس می‌گردد.