پیج اینستاگرام طبایع

ذوبان

ذوبان به معنی آب شدن، ذوب شدن، گداخته شدن و در اصطلاح طب سنتی به معنای لاغر شدن بدن است.