ما را دنبال کنید

جودت ذهن

جودت ذهن در اصطلاح به معنای تیزهوشی و هوشمندی است.