پیج اینستاگرام طبایع

ردائت لون بشره (فساد لون)

در منابع طب سنتی، تغییر رنگ از رنگ طبیعی به رنگ شبیه خلط غالب مثل زرد، سیاه و … را ردائت لون بشره یا فساد لون گویند.

علل آن:آفتاب، سردی هوا، کم استحمام کردن، خوردن غذاهای شور، گوشت های نمک سود، جماع زیاد، حرارت شدید هوا، نوشیدن آب به صورت ایستاده، خوردن سرکه یا گِل