مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

ابهام

انگشت ستبر و کوتاه دست یا پا انسان، انگشت شَست