پیج اینستاگرام طبایع

انثیان (انثیین)

انثیان به صیغه تثنیه، به معنی هر دو خایه، هردو خصیه، تخمدان ها، بیضه ها و  حتی به معنی دو گوش (ناظم الاطباء) است.